Quan fer un tractament de reproducció assistida?2024-05-09T16:12:33+00:00
Tratamientos, técnicas y test

Tractaments

Existeixen moltes maneres de complir un somni. Junts trobarem el tractament que s’adapta millor a les teves necessitats. Tots els nostres tractaments i les nostres tècniques de reproducció assistida estan avalats per nombrosos sistemes de gestió integrada de qualitat.

Quin és el millor tractament per a mi?

Si encara no saps quin tractament s’adapta més a tu, t’animem a fer el nostre prediagnòstic en línia.

Prediagnòstic
Demanar cita
Prediagnòstic
Demanar cita

La Fecundació In Vitro és una tècnica de laboratori que ens permet fecundar un òvul amb un espermatozoide fora de l’úter.
N’existeixen 5 opcions:

fiv-ovulos-propios-semen-pareja-rs

FIV òvuls propis

i semen de la parella

al nostre laboratori, fecundem els òvuls que t’extraiem amb els espermatozoides de la teva parella.

fiv-ovulos-propios-semen-donante-rs

FIV òvuls propis

i semen de donant

fecundem els òvuls que t’extraiem amb el semen d’un donant anònim.

fiv-ovulos-donante-semen-pareja-rs

FIV òvuls de donant

i semen de la parella

Ovodonació

ofereix més probabilitat d’èxit a partir de certa edat o en situacions mèdiques determinades. Els òvuls perden el seu potencial per generar embaràs o n’hi ha un descens en el nombre i, per això, recorrem als d’una altra dona.

fiv-ovulos-donante-semen-donante-rs

FIV òvuls de donant

i semen de donant

Doble donació

fecundem els òvuls d’una donant amb el semen d’un donant, ambdós anònims.

fiv-metodo-ropa-rs

Mètode ROPA

Variant de la Fecundació In Vitro per a parelles de dones que decideixen tenir un nadó i volen participar activament en l’embaràs.

Amb la inseminació artificial (IA), col·loquem a l’úter els espermatozoides que seleccionem d’una mostra. Poden ser de la teva parella (IAC) o de donant de semen anònim(IAD). Per tal que hi hagi més opcions d’embaràs, estimulem hormonalment els ovaris i controlem l’ovulació per saber quin és el millor moment per a la inseminació.

inseminacion-conyugal-rs

Inseminació Artificial conjugal

en la Inseminació Artificial amb semen de la parella, seleccionem els espermatozoides de la teva parella i els introduïm a l’úter en el moment més adequat.

inseminacion-donante-rs

Inseminació Artificial de donant

en la Inseminació Artificial amb semen de donant, col·loquem a l’úter els espermatozoides d’un donant anònim.

Donació

Ni la donant ni la receptora no es coneixen les identitats. A Espanya, per llei, la donació és anònima.
El nostre prediagnòstic et dirà quin és el millor tractament per a tu.

donacion-ovulos-semen-rs

Donació d’òvulos i semen

Ni la donant ni la receptora no es coneixen les identitats. A Espanya, per llei, la donació és anònima. El nostre prediagnòstic et dirà quin és el millor tractament per a tu.

Donació d’embrions

Transferim embrions procedents de dones o parelles que han decidit donar-los a altres pacients.

La congelació d’òvuls o vitrificació oocitària és el procés que s’aplica per a la preservació de la fertilitat de la dona. Aquesta tècnica de congelació ultraràpida permet preservar la probabilitat d’embaràs de cara a un futur embaràs, en cas que no s’aconsegueixi una gestació espontània.

Vitrificació

oocitària

Encara no vols ser mare? Preserva la teva fertilitat

Amb la vitrificació d’òvuls conservem els teus òvuls madurs mitjançant el mètode de congelació ultraràpida fins al moment en què decideixis ser mare.

Més informació

Encara no vols ser mare? Preserva la teva fertilitat

Amb la vitrificació d’òvuls conservem els teus òvuls madurs mitjançant el mètode de congelació ultraràpida fins al moment en què decideixis ser mare.

Més informació

Tècniques

Cada cas requereix unes necessitats específiques. A Eugin, comptem amb 6 tècniques per oferir-te el que necessites i que, aplicades al teu cas concret quan estiguin indicades, augmentin les teves probabilitats d’embaràs.

82x72-transferencia

Transferència embrionària

after loading

Consisteix a introduir l’embrió dins de l’úter quan a l’entrada d’aquest ja hi ha la guia catèter. Així es redueix a segons escassos el temps que l’embrió passa fora de la incubadora abans d’entrar en el cos matern, cosa que disminueix l’impacte negatiu que l’espera fora de la incubadora pugui tenir sobre l’embrió.

assisted-hatching-rs

Assisted Hatching

Consisteix a realitzar un aprimament de la zona pel·lúcida dels embrions prèviament a la seva transferència dins de l’úter. El seu biòleg determinarà quan serà la millor ocasió per realitzar-lo i, així, augmentar les possibilitats d’implantació.

fiv-microinyeccion-rs

FiV amb microinjecció

intracitoplasmàtica ICSI

Inseminem un òvul mitjançant la microinjecció d’un espermatozoide, cosa que afavoreix la fertilització i redueix les fallades de fecundació.

transferencia-blastocito-rs

Cultiu i transferència a blastocist

El cultiu a blastocist consisteix a mantenir en condicions especials els embrions al laboratori fins al dia 5 o 6 de desenvolupament després de la punció fol·licular.

embrioscope-rs

EmbryoScope+

És la incubadora de darrera generació que optimitza el desenvolupament dels embrions al laboratori, atès que incorpora una càmera que evita extreure els embrions de la incubadora per avaluar-los i ens dota de més informació sobre el seu desenvolupament que, d’una altra manera, no es podria obtenir abans de transferir-los.

vitrificacion-ovulos-rs

Vitrificació d’òvuls

Consisteix en la congelació ultraràpida d’aquestes cèl·lules amb un dany mínim sobre aquestes i amb una taxa de supervivència alta després de la desvitrificació i l’ús posterior. Activació oocitària: consisteix a exposar els òvuls a un compost ric en calci per augmentar-ne la capacitat de fertilització posterior. Es fa servir en casos molt determinats de fallades de fertilització prèvies amb causes espermàtiques concretes.

82x72-transferencia

Transferència embrionària

after loading

Consisteix a introduir l’embrió dins de l’úter quan a l’entrada d’aquest ja hi ha la guia catèter. Així es redueix a segons escassos el temps que l’embrió passa fora de la incubadora abans d’entrar en el cos matern, cosa que disminueix l’impacte negatiu que l’espera fora de la incubadora pugui tenir sobre l’embrió.

assisted-hatching-rs

Assisted Hatching

Consisteix a realitzar un aprimament de la zona pel·lúcida dels embrions prèviament a la seva transferència dins de l’úter. El seu biòleg determinarà quan serà la millor ocasió per realitzar-lo i, així, augmentar les possibilitats d’implantació.

fiv-microinyeccion-rs

FiV amb microinjecció

intracitoplasmàtica ICSI

Inseminem un òvul mitjançant la microinjecció d’un espermatozoide, cosa que afavoreix la fertilització i redueix les fallades de fecundació.

invo-rs

Desenvolupament d’embrions

en el propi cos INVO

obtenim semen i òvuls i els col·loquem en el dispositiu INVO, que introduïm a la vagina perquè s’hi desenvolupi l’embrió. D’aquesta manera, la dona participa de manera activa en el cultiu d’embrions.

transferencia-blastocito-rs

Cultiu i transferència a blastocist

El cultiu a blastocist consisteix a mantenir en condicions especials els embrions al laboratori fins al dia 5 o 6 de desenvolupament després de la punció fol·licular.

embrioscope-rs

EmbryoScope+

Es la incubadora de darrera generació que optimitza el desenvolupament dels embrions al laboratori, atès que incorpora una càmera que evita extreure els embrions de la incubadora per avaluar-los i ens dota de més informació sobre el seu desenvolupament que, d’una altra manera, no es podria obtenir abans de transferir-los.

vitrificacion-ovulos-rs

Vitrificació d’òvuls

Consisteix en la congelació ultraràpida d’aquestes cèl·lules amb un dany mínim sobre aquestes i amb una taxa de supervivència alta després de la desvitrificació i l’ús posterior. Activació oocitària: consisteix a exposar els òvuls a un compost ric en calci per augmentar-ne la capacitat de fertilització posterior. Es fa servir en casos molt determinats de fallades de fertilització prèvies amb causes espermàtiques concretes.

Proves genètiques

Gràcies a aquestes proves, treballem amb més seguretat i amb la possibilitat de reduir el risc de malaltia genètica en el futur nadó, fins i tot abans de fer el primer pas.

pgt-m-rs

Diagnòstic Genètic

Preimplantacional PGT-M

Es realitza en casos en què en els progenitors existeixen antecedents de malalties genètiques que puguin ser heretades pels futurs nadons. Mitjançant la biòpsia embrionària i posterior estudi genètic dels embrions, es transferiran aquells que estiguin lliures de malaltia.

pgt-a-rs

Cribratge Genètic Preimplantacional

PGT-A

Estudiem la càrrega genètica cromosòmica dels embrions per esbrinar que aquesta sigui equilibrada.

PGT no invasiu ni-PGT

Analitzem el medi de cultiu dels embrions sense interferir en el seu desenvolupament per fer un cribratge genètic i poder determinar els millors embrions a transferir.

82x72-analisis

Estudi genètic
de cribratge de portadors

Detectem si el pare o la mare són portadors d’alguna malaltia genètica recessiva per disminuir el risc de malaltia genètica en el futur nadó. També s’aplica com a prova de verificació prèvia a la inseminació d’òvuls de donant amb semen de parella masculina, per evitar fecundar gàmetes que siguin portadors de la mateixa malaltia genètica i reduir, així, el risc de malaltia genètica en el futur fill.

emfermedades-raras-rs

Detección de malalties rares

en donants

Les nostres donants d’òvuls són sotmeses a un estudi de malalties genètiques, de manera que evitem inseminar òvuls de donant amb semen d’homes o donants que siguin portadors de la mateixa malaltia genètica. Aquesta tècnica d’anàlisi de compatibilitat genètica prèvia a la fertilització dels gàmetes donats permet reduir el risc que el nadó hereti malalties genètiques greus de la donant i del pare.