Què és la vitrificació d’òvuls?2022-09-06T17:12:41+00:00

Vitrificació d’òvuls

Amb la vitrificació d’òvuls conservem els òvuls madurs d’una dona. El mètode que utilitzem és la congelació ultraràpida, que manté aquestes cèl·lules inalterades durant un temps indefinit, fins que s’utilitzen.

Amb la vitrificació d’òvuls conservem els òvuls madurs d’una dona. El mètode que utilitzem és la congelació ultraràpida, que manté aquestes cèl·lules inalterades durant un temps indefinit, fins que s’utilitzen.

La mateixa taxa de fecundació

Els nostres estudis demostren que la taxa de fecundació dels òvuls vitrificats és similar a la dels que s’extreuen del cos. La vitrificació, a més, té avantatges: manté intactes les característiques dels òvuls durant un temps il·limitat. Arribat el moment, permet programar la transferència en l’instant més adequat.

Els nostres estudis demostren que la taxa de fecundació dels òvuls vitrificats és similar a la dels que s’extreuen del cos. La vitrificació, a més, té avantatges: manté intactes les característiques dels òvuls durant un temps il·limitat. Arribat el moment, permet programar la transferència en l’instant més adequat.

Fases

Pas 1

fase-3-ico

Controlem i estimulem els ovaris. Preparem els teus ovaris administrant-te hormones perquè hi hagi més probabilitats d’èxit ja que reclutem més quantitat d’òvuls que durant un cicle natural. Controlem el desenvolupament del cicle mitjançant ecografies, fins a comprovar que el nombre i la mida dels fol·licles són els adequats.

Pas 2

trat-paso1

Amb una petita punció, extraiem els oòcits de l’ovari i seleccionem els madurs. Un a un, es banyen en una solució de sacarosa. Això elimina l’aigua que contenen i així no es formen cristalls durant la congelació, que els podrien fer malbé.

Pas 3

trat-fase2

Els oòcits es col·loquen en un tub anomenat palleta, preparat per a la crionització. Aquest tub se submergeix en nitrogen líquid a 196° i queden vitrificats en segons.

Pas 4

trat-fase3

Els òvuls es mantenen congelats al tanc de nitrogen durant un temps indefinit, fins que s’utilitzen. Per descongelar-los, es fa el procés invers. La pacient rep una targeta amb la imatge dels oòcits que s’han vitrificat. Amb aquesta tècnica, la supervivència de les cèl·lules és superior al 90 % i les característiques es mantenen intactes. En aquell moment, procedim a la seva fecundació.

Pas 1

fase-3-ico

Controlem i estimulem els ovaris. Preparem els teus ovaris administrant-te hormones perquè hi hagi més probabilitats d’èxit ja que reclutem més quantitat d’òvuls que durant un cicle natural. Controlem el desenvolupament del cicle mitjançant ecografies, fins a comprovar que el nombre i la mida dels fol·licles són els adequats.

Pas 2

trat-paso1

Amb una petita punció, extraiem els oòcits de l’ovari i seleccionem els madurs. Un a un, es banyen en una solució de sacarosa. Això elimina l’aigua que contenen i així no es formen cristalls durant la congelació, que els podrien fer malbé.

Pas 3

trat-fase2

Els oòcits es col·loquen en un tub anomenat palleta, preparat per a la crionització. Aquest tub se submergeix en nitrogen líquid a 196° i queden vitrificats en segons.

Pas 4

trat-fase3

Els òvuls es mantenen congelats al tanc de nitrogen durant un temps indefinit, fins que s’utilitzen. Per descongelar-los, es fa el procés invers. La pacient rep una targeta amb la imatge dels oòcits que s’han vitrificat. Amb aquesta tècnica, la supervivència de les cèl·lules és superior al 90 % i les característiques es mantenen intactes. En aquell moment, procedim a la seva fecundació.

Encara no vols ser mare? Preserva la teva fertilitat

Amb la vitrificació d’òvuls conservem els teus òvuls madurs mitjançant el mètode de congelació ultraràpida fins al moment en què decideixis ser mare.

Més informació

Encara no vols ser mare? Preserva la teva fertilitat

Amb la vitrificació d’òvuls conservem els teus òvuls madurs mitjançant el mètode de congelació ultraràpida fins al moment en què decideixis ser mare.

Més informació
Obrir xat
Reservar una cita a Eugin
Hola!
Vols agendar una visita a Eugin?