Quines són les taxes d’èxit d’una FIV, IAD, ICSI, ovodonació?2021-07-07T14:04:12+00:00
Tasas de éxito

Taxes d’èxit

Taxes d’èxit certificades en tractaments de Reproducció Asistida

Comprova que estiguin certificades

De la mateixa manera que davant de qualsevol altra decisió important, convé que t’asseguris que la informació que reps hagi estat verificada.

A la Clínica EUGIN fem auditar els nostres resultats per una entitat independent, i són el reflex fidel dels embarassos de milers de pacients que han seguit el seu tractament al nostre centre.

Quines són les taxes d’èxit a Eugin?

Cada tipus de tractament de reproducció assistida ofereix probabilitats diferents. Excepte en el cas de la donació d’òvuls, l’edat de la pacient és un factor determinant, atès que, a partir dels 35 anys, el potencial reproductiu dels òvuls d’una dona decreix de manera accelerada.

És important saber que a EUGIN estem convençuts que sí que existeix una possibilitat d’embaràs —per petita que sigui. Qualsevol pacient té el dret de conèixer-la i de prendre la seva pròpia decisió.

Fecundació In Vitro

A EUGIN, la majoria dels tractaments de Fecundació In Vitro (FIV) es realitzen utilitzant la tècnica ICSI, que en millora substancialment la taxa de fecundació.

Fecundació In Vitro amb òvuls de donant

En donació d’òvuls, i després de tres cicles, la probabilitat acumulada d’embaràs és del 93 %.

La probabilitat de quedar-se embarassada augmenta amb el nombre de transferències, i s’aconsegueix el màxim quan s’hagin realitzat totes les transferències disponibles en tres intents o cicles consecutius.

69%
91%
98%

Probabilitat d’embaràs   1r intent 2n intent 3r intent

Probabilitat d’embaràs  
1r intent
2n intent
3r intent

Resultat de Beta – HCG positiva Dades auditades corresponents al període 2014-2017 per Bureau Veritas

Fecundació In Vitro amb òvuls propis

De manera natural, els òvuls van perdent la seva capacitat reproductiva, en un procés irreversible que s’acostuma a intensificar a partir dels 35 anys.

Menys de 35 anys

56%
71%

35 a 37 anys

48%
61%

38 a 40 anys

44%
53%

Més de 40 anys

24%
32%

Probabilitat d’embaràs   Després del primer intent Després de tots els intents d’un mateix cicle

Probabilitat d’embaràs  
Després del primer intent
Després de tots els intents d’un mateix cicle

Resultat de Beta – HCG positiva Dades auditades corresponents al període 2014-2017 per Bureau Veritas

Inseminació Artificial

La Inseminació Artificial és el tractament de menys complexitat i s’acostuma a realitzar fins als 40 anys. Aquest tractament ofereix taxes òptimes fins al tercer o quart intent.

IAD: Inseminació Artificial amb semen de donant

La Inseminació Artificial amb semen de donant ofereix més probabilitats d’embaràs que la IAC perquè la mostra prové d’un donant seleccionat al qual realitzem un estudi complet.

Menys de 35 anys

25%
45%
59%

35 a 37 anys

22%
38%
49%

38 a 40 anys

16%
32%
42%

Més de 40 anys

10%
21%
37%

Probabilitat d’embaràs   Després de la primera inseminació Després de la segona inseminació Després de la tercera inseminació

Probabilitat d’embaràs  
Després de la primera inseminació
Després de la segona inseminació
Després de la tercera inseminació

 Resultat de Beta – HCG positiva Dades auditades corresponents al període 2014-2017 per Bureau Veritas

IAC: Inseminació Artificial Conjugal amb semen de la parella

La Inseminació Artificial amb semen de la parella consisteix a introduir els espermatozoides de la parella, prèviament seleccionats, en el moment més adequat, directament a l’úter.

Menys de 35 anys

15%
30%
44%

35 a 37 anys

17%
32%
51%

38 a 40 anys

16%
22%
41%

Més de 40 anys

3%
9%
32%

Probabilitat d’embaràs   Després de la primera inseminació Després de la segona inseminació Després de la tercera inseminació

Probabilitat d’embaràs  
Després de la primera inseminació
Després de la segona inseminació
Després de la tercera inseminació

Resultat de Beta – HCG positiva Dades auditades corresponents al període 2014-2017 per Bureau Veritas

Quin és el millor tractament per a mi?

Si encara no saps quin tractament s’adapta més a tu,
t’animem a fer el nostre prediagnòstic en línia.

Prediagnòstic
Demanar cita
Prediagnòstic
Demanar cita

Embarassos múltiples

Els embarassos múltiples poden ser motiu d’alegria. Això no obstant, i des d’un punt de vista purament mèdic, no els podem aconsellar. Aquesta és la raó per la qual la Llei espanyola limita la transferència a un màxim de 3 embrions, xifra que a Eugin només es realitza en casos molt particulars.

Com es calculen les taxes d’èxit

Aquestes dades es refereixen al resultat positiu de l’hormona beta-hCG mesurada a partir dels 14 dies de la transferència: es tracta del primer signe d’una gestació.

És el primer senyal i el millor reflex del resultat del tractament: a partir d’aquell moment, la naturalesa seguirà el seu curs, com en qualsevol altre embaràs, tingui l’origen que tingui.

A Eugin continuem al teu costat

COMPLEIX EL TEU DESIG DE SER MARE