Què és la inseminació artificial (IA)?2022-09-06T16:31:17+00:00
Tratamientos, técnicas y test

Inseminació Artificial

Amb la Inseminació Artificial (IA), col·loquem a l’úter els espermatozoides que seleccionem d’una mostra. Poden ser
de la teva parella (IAC) o de donant de semen anònim(IAD). Per tal que hi hagi més opcions d’embaràs,
estimulem hormonalment els ovaris i controlem l’ovulació per saber quin és el millor moment per a la inseminació.

inseminacion-conyugal-rs

Inseminació Artificial conjugal

en la Inseminació Artificial amb semen de la parella, seleccionem els espermatozoides de la teva parella i els introduïm a l’úter en el moment més adequat.

inseminacion-donante-rs

Inseminació Artificial de donant

en la Inseminació Artificial amb semen de donant, col·loquem a l’úter els espermatozoides d’un donant anònim.

IAD: inseminació artificial amb semen de donant

La inseminació artificial amb semen de donant es du a terme amb la mostra provinent d’un donant anònim seleccionat, al qual realitzem un estudi complet. Es tracta d’una tècnica de complexitat baixa i ofereix una taxa acumulada segons l’edat.

Menys de 35 anys

25 %
45 %
59 %

35 a 37 anys

22 %
38 %
49 %

38 a 40 anys

16 %
32 %
42 %

Més de 40 anys

10 %
21 %
37 %

Probabilitat d’embaràs   Després de la primera inseminació Després de la segona inseminació Després de la tercera inseminació

Probabilitat d’embaràs  
Després de la primera inseminació
Després de la segona inseminació
Després de la tercera inseminació

*Taxa acumulada: estimació de la probabilitat d’embaràs que s’aconseguiria després de 3 intents d’inseminació consecutius.

Resultat de Beta – HCG positiva (> 10 UI/L) 14 dies després de la realització de la tècnica.
Dades auditades per Bureau Veritas corresponents al període 2018-2020 a Eugin Barcelona.

IAC: inseminació artificial conjugal amb semen de la parella

Introduirem els espermatozoides de la teva parella, prèviament seleccionats, en el moment més adequat, directament al teu úter, per augmentar les probabilitats d’embaràs.

Menys de 35 anys

15 %
30 %
44 %

35 a 37 anys

17 %
32 %
51 %

38 a 40 anys

16 %
22 %
41 %

Més de 40 anys

3 %
9 %
32 %

Probabilitat d’embaràs   Després de la primera inseminació Després de la segona inseminació Després de la tercera inseminació

Probabilitat d’embaràs  
Després de la primera inseminació
Després de la segona inseminació
Després de la tercera inseminació

*Taxa acumulada: estimació de la probabilitat d’embaràs que s’aconseguiria després de 3 intents d’inseminació consecutius.

Resultat de Beta – HCG positiva (> 10 UI/L) 14 dies després de la realització de la tècnica.
Dades auditades per Bureau Veritas corresponents al període 2012-2020 a Eugin Barcelona.

Preguntes freqüents sobre Inseminació Artificial

La Inseminació Artificial és una tècnica de reproducció assistida que consisteix en la introducció d’espermatozoides a l’úter de la dona, en el moment en què ella està ovulant.

La Inseminació Artificial consisteix a col·locar dins de l’úter els espermatozoides seleccionats prèviament d’una mostra. Els espermatozoides poden ser de la parella (Inseminació Artificial conjugal o IAC) o d’un banc de semen (Inseminació Artificial de donant o IAD).

El semen es prepara al laboratori, on se separen els espermatozoides mòbils de la resta de components (plasma seminal i altres cèl·lules). Per augmentar les possibilitats d’embaràs, s’estimulen hormonalment els ovaris i se’n controla l’ovulació per saber quin és el millor moment per fer la inseminació.

La qualitat del semen és un factor determinant en el resultat final. Si al tercer o quart intent no s’aconsegueix un embaràs, es pot valorar, segons el cas, el canvi a tècniques més complexes com la Fecundació In Vitro (FIV).

Dins de la Inseminació Artificial podem trobar dues tècniques: Inseminació Artificial conjugal (IAC) o Inseminació Artificial de donant (IAD).

En la Inseminació Artificial amb semen de la parella, seleccionem els espermatozoides de la teva parella i els introduïm a l’úter en el moment més adequat.

En la Inseminació Artificial amb semen de donant, col·loquem a l’úter els espermatozoides d’un donant anònim.

La Inseminació Artificial amb semen de donant ofereix més possibilitats d’embaràs que la IAC, perquè la mostra prové d’un donant seleccionat al qual realitzem un estudi complet.

La Inseminació Artificial és el tractament de menys complexitat, i s’acostuma a realitzar fins als 40 anys. Aquest tractament ofereix taxes òptimes fins al tercer o quart intent.

El cost del tractament varia depenent de la tècnica escollida, a més de si es complementa amb altres tècniques. Des d’aproximadament els 1.100 € fins als 1.600 €.

La durada d’un procés d’IA depèn de la tècnica escollida, a més del nombre d’intents duts a terme fins a completar amb èxit el tractament. Habitualment, un cicle d’Inseminació Artificial implica entre 14 i 18 dies.

Per tal que hi hagi més opcions d’embaràs, estimulem hormonalment els ovaris i en controlem l’ovulació, per saber quin és el millor moment per a la inseminació.

Inseminarem el teu òvul amb el semen de la teva parella a l’úter. Això dona una probabilitat d’embaràs de fins al 41 %, després de tres cicles complets, que pot variar en funció de l’edat de la pacient.

T’inseminarem amb semen d’un donant anònim a l’úter. Això dona una probabilitat d’embaràs de fins al 63 %, després de tres cicles complets, que pot variar en funció de l’edat de la pacient.

La mitjana d’intents per sotmetre’s al tractament és entre tres i quatre. Es produeix un increment en l’efectivitat d’aquest en les taxes òptimes entorn de la realització d’aquests intents.

A partir dels 35 anys d’edat, el potencial reproductiu dels òvuls d’una dona decreix de manera accelerada.

La Inseminació Artificial és el tractament de menys complexitat, i s’acostuma a realitzar fins als 40 anys. Aquest tractament ofereix taxes òptimes fins al tercer o quart intent.

La Inseminació Artificial conjugal és un tractament que es fa servir quan els espermatozoides tenen dificultats per arribar a l’úter, si existeixen alteracions ovulatòries o esterilitat d’origen desconegut.

La Inseminació Artificial amb semen de donant s’utilitza quan l’home té malalties hereditàries, incapacitat per fabricar espermatozoides (fallada testicular) o bé en dones sense parella masculina o solteres.

Habitualment, es requereix tenir les trompes permeables i idealment menys de 40 anys. Hem de saber quin és el tractament que s’adapta millor a tu. Per això, farem el teu diagnòstic, un procés que dura entre 2 i 3 hores.

Estudiarem el teu cas per oferir-te un tractament únic.

És un procés senzill, indolor i molt similar a qualsevol revisió ginecològica.

El tractament, però també el començament de l’embaràs, poden causar dolors, cansament, inflament de pit, retenció de líquid i sagnats lleus. No és ni bon ni mal senyal; és freqüent.

Moltes dones embarassades de manera natural o amb tractaments de fertilitat tenen aquests símptomes durant els primers 3 mesos de l’embaràs: aconsellem repòs i tenir una vida tranquil·la.

Aconsellem fer la prova d’embaràs en la data indicada pel metge, perquè si la fas massa aviat pot sortir negativa quan seria positiva a les 2 setmanes. Has de seguir el tractament hormonal fins a la data i només el podràs interrompre després de parlar amb l’equip mèdic de la clínica Eugin.

Quin és el millor tractament per a mi?

Si encara no saps quin tractament s’adapta més a tu, t’animem a fer el nostre prediagnòstic en línia.

Prediagnòstic
Demanar cita
Prediagnòstic
Demanar cita