Receptores i donants d’òvuls

Abans de començar el procés, a Eugin analitzem quin és el tractament que s’adapta millor a tu, motiu pel qual realitzem un diagnòstic ad hoc. Cal dir que, a les nostres clíniques, la fecundació in vitro mitjançant donants d’òvuls té una taxa d’embaràs del 98% després de tres cicles, i del 69% i el 91% en el primer i en el segon intent, respectivament.

A Eugin, les receptores d’òvuls reben un tractament 100% personalitzat i proper, amb tot el suport mèdic i tecnològic necessaris, a més del suport emocional del nostre equip de professionals. Durant tot el temps que dura el tractament, estem al teu costat.

Catalogarem com a receptora d’òvuls a tota aquella pacient que requereixi els òvuls d’una altra dona, ja que els seus propis són incapaços d’aconseguir una gestació, ja sigui per absència o anomalia. Les dones que requereixen aquesta tècnica poden dividir-se en dos grans grups:

 1. Dones sense funció ovàrica
 2. Dones sense funció ovàrica

1. Dones sense funció ovàrica

En aquest grup inclourem:

 • Dones amb fallida ovàrica primària. Generalment es tracta de dones afectades de disgenesia gonadal per una alteració ja sigui numèrica o estructural dels cromosomes.
 • Dones afectades de menopausa precoç (abans dels 40 anys) independentment de la causa.
 • Dones menopàusiques. A EUGIN considerem que la menopausa per sota dels 45 anys no és una contraindicació per a aquesta tècnica. Pel que fa a les dones entre 45 i 50 anys, creiem que cal individualitzar els casos i efectuar prèviament una correcta avaluació gestacional.

2. Dones amb funció ovàrica

En aquest grup inclourem:

 • Dones amb anomalies genètiques que contraindiquen la utilització dels propis òvuls per evitar problemes amb la descendència.
 • Dones amb fallades repetides de Fecundació In Vitro ja sigui per baixa resposta, falta de fecundació o absència de gestació després de 3-4 intents (fallada d’implantació).
 • Dones amb fallida ovàrica oculta. Es tractaria de dones que requereixen Tècniques de Reproducció Assistida i el perfil hormonal basal estigués alterat, la qual cosa faria suposar una baixa resposta a l’estimulació ovàrica per FIV.
 • Dones que pateixen avortaments de repetició que facin suposar un factor genètic.

Es tracta de dones que de forma anònima i altruista ofereixen els seus ovòcits per a pacients que els necessiten. Aquestes dones han de reunir una sèrie de característiques:

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Presentar un estudi negatiu per a Malalties de Transmissió Sexual (MTS): lúes, hepatitis B i C, VIH, chlamydias, gonocòccia.
 • No tenir antecedents familiars de malalties de transmissió genètica.
 • Tenir un bon estat de salut tant física com a psíquica.

L’edat mitjana de la donant d’òvuls a Eugin és de 27,07 anys, i el 52% té estudis superiors. Pel que fa a l’origen, el 84% de les donants són de nacionalitat espanyola i totes resideixen a Espanya.

Espanya compta amb una llei més exhaustiva que la d’altres països europeus, cosa que ha afavorit que el nostre país sigui líder en donació d’òvuls. La Clínica Eugin és, probablement, el centre que du a terme un nombre més important de tractaments de donació a Europa, i el nostre sistema de selecció és un dels més reconeguts.

La gran majoria de donants d’òvuls es mouen per raons altruistes. Algunes donants han estat mares prèviament i comprenen el desig d’una dona de ser-ho, o n’estan conscienciades perquè tenen familiars que han viscut dificultats per aconseguir un embaràs.

Quant al perfil de les dones receptores d’òvuls que recorren a una fecundació in vitro amb òvuls de donant, la mitjana d’edat a les nostres clíniques és de 42 anys.

La Clínica Eugin compta amb una experiència àmplia i realitza a l’any més de 3.500 tractaments amb donació d’òvuls. Hi ha moltes maneres de complir somnis i junts trobarem el tractament que s’adapta millor a les teves necessitats.

A les nostres clíniques, acompanyem les nostres pacients durant tot el procés, en el qual utilitzem tècniques i tecnologies de darrera generació, aplicades per un equip d’especialistes que compta amb una alta qualificació i a l’avantguarda en la investigació pròpia.

Si vols saber-ne més sobre els nostres tractaments, no dubtis a consultar-ho amb els nostres experts. A Eugin et volem ajudar en tot el que necessitis.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades: