Com és un tractament de reproducció assistida amb òvuls de donant?

La donació d’ovòcits (també anomenats òvuls) és una tècnica de reproducció assistida mitjançant la qual una dona (la donant) dóna un o diversos òvuls a una altra dona (la receptora). La fecundació d’aquests òvuls pels espermatozous provinents de la parella donarà com resultat el o els embrions que seran després transferits a la receptora o bé congelats, si n’hi hagués en excés. Aquesta tècnica d’eficàcia demostrada permet a nombroses parelles amb escasses probabilitats d’assegurar la seva descendència per insuficiència o anomalies dels ovòcits existents veure realitzat el seu desig de crear una família.

El primer embaràs fruit d’aquesta tècnica es va aconseguir el 1983 en una pacient amb menopausa precoç. Des de llavors, aquest procediment ha sofert nombroses variacions en la seva tècnica que han simplificat enormement la seva aplicació.

Gràcies a les elevades taxes d’embaràs obtingudes, recomanem recórrer a aquesta tècnica a les dones amb insuficiència ovàrica i a aquelles que, encara essent capaces de produir els seus propis òvuls, són portadores de certes malalties genètiques o anomalies cromosòmiques.

Es tracta de dones que, per diferents motius, no produeixen òvuls.
Aquestes són algunes de les causes:

 • Menopausa precoç: Cessament prematur (abans dels 40 anys) de l’ovulació. Aquesta situació afecta aproximadament la meitat de les receptores d’ovòcits. Les causes principals són:
  • Idiopàtiques o desconegudes (el més freqüent)
  • Genètiques
  • Trastorns immunològics o autoimmunes
  • Latrogèniques, és a dir, conseqüència de procediments mèdics com la cirurgia ovàrica, quimioteràpia o radioteràpia
 • Menopausa natural: En el cas d’aquestes dones el fet de recórrer a una donació d’ovòcits ha de ser avaluat en funció de la seva edat i del seu estat de salut general.

Els seus ovaris són capaços de produir òvuls, però de qualitat inadequada, o bé són portadores de malalties genètiques o anomalies cromosòmiques. És recomanable recórrer a una donació d’ovuls en els següents casos:

 • Fallades repetides de fecundació in vitro. En alguns casos no s’aconsegueix l’embaràs amb les tècniques de reproducció assistida “clàssiques”. Les causes poden ser vàries:
  • Baixa resposta a l’estimulació ovàrica
  • Fallada repetida de fecundació a causa d’una baixa qualitat ovocitària
  • Fallada repetida d’implantació d’embrions aparentment normals
 • Fallada ovàrica oculta. Es tracta de dones amb regles regulars, però que pateixen alteracions hormonals que indiquen una fallada ovàrica en fase inicial (FSH elevada…).
 • Dones de més de 43 anys amb cicle menstrual normal. En alguns casos s’indica la donació d’òvuls, ja que la fertilitat i la qualitat ovocitària tenen una relació directa amb l’edat i les possibilitats d’aconseguir una gestació són baixes. A més hi ha un augment dels avortaments i d’alteracions cromosòmiques en els fetus.

EUGIN accepta dones fins als 45 anys i, en el cas d’absència de problemes mèdics, es poden arribar a acceptar pacients fins als 50 anys.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

Obrir xat
Reservar una cita a Eugin
Hola!
Vols agendar una visita a Eugin?