Com funciona la donació d’òvuls o de semen a Espanya?

La donació d’òvuls o de semen són procediments regulats per la legislació espanyola des del 1988, de forma que es garanteix en tot moment l’ètica dels processos mèdics i biològics implicats, així com la salut tant dels donants com de l’embrió producte de la donació.

La donació de gàmetes es realitza de manera voluntària, altruista i anònima per a pacients que els necessiten.

  • Les donants d’ovòcits han de tenir entre 18 i 35 anys.
  • Els donants de semen han de tenir entre 18 i 50 anys.

ALTRUISTA: La comercialització de gàmetes i d’embrions està prohibida per la llei espanyola; els òvuls o la mostra de semen han de ser emprats exclusivament per ajudar una dona a tenir el fill que desitja. La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida, òrgan constituït per donar consell en el desenvolupament de la llei, aconsella que els donants rebin una compensació econòmica per la dedicació i el temps necessaris per completar la donació.

ANÒNIMA: La llei especifica que no pot existir coneixement entre receptora i donant, ni en el present ni en el futur. Implica que la dona mai podrà conèixer, veure o escollir les persones que donaran els seus gàmetes. Els donants firmen un contracte en què accepten donar els seus gàmetes a una dona que els necessita, i que mai estaran implicats amb el futur fill.

Teòricament no hi ha cap nombre límit de donacions però el nombre màxim de fills nascuts d’una mateixa donant és de sis (inclosos els fills propis).

Tant els donants de semen com les donants d’ovòcits se seleccionen a través d’una estricta avaluació mèdica. Abans de poder donar els seus òvuls, la donant haurà de realitzar diverses proves per confirmar el correcte funcionament ovàric i l’absència de malalties infeccioses i problemes genètics.

Per a les donants d’ovòcits:

  • Anàlisis de sang: Serologies (Hepatitis B i C, VIH i sífilis, rubèola), determinació del grup sanguini, realització d’un cariotip per descartar anomalies cromosòmiques, anàlisi genètica per descartar portadores de fibrosi quística i electroforesi d’hemoglobines per descartar algunes anèmies hereditàries.
  • Exàmens ginecològics: citologia, cultius cervicals per a Gonococ i Clamídia, ecografia ginecològica.
  • Entrevistes amb el metge per confirmar l’absència de malalties genètiques en els antecedents personals o familiars, amb el psicòleg per avaluar la salut mental de la donant i amb l‘equip d’infermeria: per explicar-li com realitzar el tractament

Per als donants de semen

  • Anàlisis de sang: Serologies (Hepatitis B i C, HIV i Sífilis, Clamídia i Citomegalovirus), determinació del grup sanguini, realització d’un cariotip per descartar anomalies cromosòmiques, estudi de fibrosi quística.
    Sis mesos després de la congelació de la mostra, el donant haurà de repetir les seves serologies per confirmar-ne la negativitat i assegurar-se que no existia una infecció latent en el moment de la donació.
  • Exàmens sobre la mostra: seminograma (estudi complet sobre les característiques de mobilitat, concentració i morfologia dels espermatozous).
  • Entrevistes amb el metge per confirmar l’absència de malalties en els antecedents personals o familiars i per avaluar la salut mental del donant.

Per a les donants d’ovòcits:
La Clínica EUGIN disposa del seu propi programa de donació d’òvuls.

Diverses visites prèvies al cicle de donació: la donant rep una informació detallada sobre la donació (finalitat, aspectes legals, proves que s’haurà de realitzar, estimulació ovàrica, efectes secundaris, obtenció d’òvuls, tipus d’anestèsia, riscos). Se li obre història clínica i se li realitza una revisió ginecològica completa. Es comenten els resultats de les proves realitzades i es fa una: entrevista amb un psicòleg. Si els resultats són correctes, la donant assisteix a un taller per explicar-li el tractament i com s’ha d’administrar la medicació.

Fase d’estimulació: L’estimulació es realitza mitjançant injeccions subcutànies diàries. La durada mitjana és d’uns 10 dies en funció del tipus d’estimulació.

Punció fol·licular: La punció fol·licular es realitza sota control ecogràfic i per via transvaginal, i dura aproximadament uns 15-20 minuts. La donant està sota sedació profunda i es queda en repòs postoperatori entre 1,5 i 2 hores.

Control postpunció: Després de la revisió, si la donant es troba bé, se li dóna l’alta amb instruccions postoperatòries. Al cap de 12 hores s’hi contacta per telèfon per confirmar que tot va bé i se li ofereix una atenció telefònica continuada durant 24 hores. Després se li programa una visita de revisió.

Per als donants de semen:
La Clínica EUGIN acudeix a un dels bancs de semen de Barcelona si es necessiten mostres de semen de donants per a un tractament específic.

Els donants no han de seguir cap tractament. Només han de mantenir una abstinència sexual de 3 o 5 dies abans de la donació.

La donació d’òvuls no té cap tipus d’efecte negatiu sobre la fertilitat de la donant. En general, una dona sana disposa des del seu naixement d’uns 400.000 ovòcits (formes immadures dels futurs òvuls) en els seus ovaris.

D’aquests, només uns 400 arriben a madurar amb la possibilitat de ser fecundats al llarg de tota la seva vida, nombre que correspon a la quantitat de cicles ovulatoris al llarg del període fèrtil de la dona (més o menys entre 13 i 45 anys ).

La resta simplement no maduren, de manera que l’estimulació ovàrica realitzada durant un procés de donació d’òvuls no és més que una forma d’aprofitar alguns dels òvuls que la dona mai arribarà a emprar.

A la Clínica Eugin, les donants segueixen un tractament amb una estimulació suau, a dosis baixes, per evitar l’obtenció d’un nombre excessiu d’òvuls, prioritzant la qualitat sobre la quantitat d’òvuls i intentant disminuir també els efectes secundaris tipus inflor, retenció de líquids o molèsties abdominals que apareixen en algunes ocasions.

Un cop realitzada l’extracció dels ovòcits, la donant tornarà a ovular de forma normal i podrà tenir descendència si així ho desitja. Són nombroses les donants que han participat en el programa EUDONA i que han estat mares després de la donació. Moltes d’elles han tornat a donar òvuls després de donar a llum.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

Obrir xat
Reservar una cita a Eugin
Hola!
Vols agendar una visita a Eugin?