Com funciona la donació d’òvuls?

Espanya compta amb una de les lleis de reproducció assistida més ben regulades i obertes de tot Europa. El panorama europeu quant a l’aplicació de les tècniques de reproducció assistida és molt divers; fonamentalment, ve determinat pel marc legal, o fins i tot per l’absència de regulació d’alguns països.

La Llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció humana assistida permet l’accés a aquestes tècniques a qualsevol dona a partir dels 18 anys amb independència del seu estat civil o de la seva orientació sexual. Això significa que a Espanya podem aplicar les tècniques a dones soles o a homosexuals que desitgin accedir al seu dret a la maternitat i exercir-lo.

Pel que fa a la donació de gàmetes, a Espanya està regulada pel Reial decret 412/1996, pel Reial decret llei 9/2014 i per la Llei 14/2006 de reproducció assistida.

Per llei, es considera que la donació d’òvuls és voluntària, anònima i altruista. El contracte de donació, així mateix, està basat en els principis de gratuïtat, formalitat i confidencialitat. Això no obstant, la llei preveu una compensació als donants per les molèsties ocasionades.

Treballem amb un grup de donants sanes de 18 a 35 anys i les seleccionem d’acord amb la semblança dels trets físics amb la receptora dels oòcits. Comprovarem el fenotip i les característiques físiques de totes dues amb les fotografies en color que els demanem o que els fem quan venen a la clínica i amb el full de fenotips emplenats el dia de la primera visita.

D’acord amb la llei, a Eugin efectuem una assignació personalitzada entre donant i receptora, i procurem aconseguir la màxima similitud fenotípica i si és necessari també amb el grup sanguini. La donació d’òvuls és totalment anònima, però la llei permet proporcionar als futurs pares informació general de la donant que no revela la seva identitat.

Actualment, gràcies a l’existència de tests genètics, podem realitzar una assignació entre semen i òvuls de donant que permet minimitzar el risc de transmissió de malalties genètiques al futur nadó.

L’educació, el nivell intel·lectual, la religió, les creences o habilitats físiques i psicològiques no són factors determinants; es tracta, principalment, d’una qüestió d’educació personal dels pares i de l’entorn social, així que no els tenim en compte a l’hora d’escollir les donants.

Mentre estiguis sota tractament hormonal, diverses donants iniciaran l’estimulació. Quan considerem que el teu endometri està preparat, t’assignarem una de les donants que coincideixi amb les teves característiques físiques i et notificarem el dia que estarà preparada per realitzar la punció. Aquest temps d’espera a partir del qual considerem que el teu endometri està preparat és variable i depèn, en part, del temps d’estimulació de les donants.

Aquest mètode et permet dur a terme el tractament amb tota tranquil·litat i no dependre d’una única donant que pot ser cancel·lada durant el cicle si no respon adequadament a l’estimulació ovàrica. Seria un problema per a tu, perquè també se suspendria el teu tractament hormonal. Aquest sistema et permet evitar la cancel·lació del teu tractament i un estrès innecessari.

Les donants tenen un tractament més curt que el teu i començaran quan ja estiguis en tractament. Com és comprensible, no et notificarem les dades dels controls fol·liculars de les donants, només el dia de la seva punció fol·licular.

En general, transferim 1 embrió apte, per evitar en la mesura del que sigui possible l’embaràs gemel·lar.

Quant a l’avaluació dels embrions que transferim, es fa al laboratori. Consisteix en una avaluació morfològica de les diferents etapes del seu desenvolupament, en què es tenen en compte diversos paràmetres. Aquests paràmetres són el nombre de cèl·lules, la mida i la simetria, la fragmentació, l’expansió del blastocist, etc. Segons aquests criteris, els biòlegs els classifiquen en dos grups: aptes o no aptes per ser transferits. Només es transfereixen embrions aptes.

La legislació espanyola permet la transferència de fins a tres embrions, però a la Clínica Eugin no ho recomanem. De fet, la taxa d’èxit observada és gairebé idèntica a la transferència d’1 embrió en fase de blastocist o de dos embrions en fase de cèl·lules, però hi ha un risc molt més gran de tenir un embaràs múltiple (gemel·lar o triple) que també implica problemes durant l’embaràs i el part:

  • Per als nens: augmenten els riscos de prematuritat amb totes les seves conseqüències.
  • Per a les dones: augmenten els riscos de parts prematurs, hipertensió de l’embaràs, diabetis gestacional, etc.

No volem posar la teva vida o la del teu fill en perill i volem evitar la necessitat de realitzar una reducció embrionària, que és la causa de molts trastorns psicològics o pèrdues fetals involuntàries.

La clínica proposa les transferències entre els dies 15 i 60 del tractament d’estrògens, quan la donant seleccionada per al teu perfil fenotípic estigui preparada per realitzar la punció dels seus oòcits. Et podrem donar aquesta informació amb 2 dies d’antelació.

La majoria de les transferències tenen lloc entre els dies 15 i 45 del tractament.

Si estàs pensant a sotmetre’t a un tractament de reproducció assistida, primer valorarem el teu cas en una primera visita. En el cas de necessitar una donació de gàmetes, tots els processos es duran a terme de manera rigorosa, com t’hem comentat. La donació d’òvuls i la donació de semen a Espanya, per llei, es consideren confidencials. Les receptores d’òvuls o de semen han de tenir en compte que, en l’aplicació de les tècniques, l’elecció dels donants pertany al centre de reproducció assistida i es farà respectant al màxim les característiques entre donant i receptora. La llei no permet l’elecció de la / del donant per part de la receptora dels gàmetes.

Si tens preguntes o necessites aclarir qualsevol dubte, consulta gratuïtament els nostres experts.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades: