Endoscòpia ginecològica

L’endoscòpia ginecològica és una disciplina quirúrgica que empra instruments òptics, especialment dissenyats per ajudar al diagnòstic dels desordres o patologies més freqüents en la dona, com és el cas de certes causes d’infertilitat, de petites hemorràgies vaginals o pòlips endometrials, entre uns altres. L’endoscòpia ginecològica utilitza per a aquestes finalitats la histeroscopia i la laparoscòpia.

L’endoscòpia és l’observació directa d’un òrgan o d’una cavitat mitjançant un endoscopi que s’introdueix a través d’orificis naturals o de petites incisions. D’aquesta manera, obtenim una informació més concreta i fiable que no pas utilitzant altres tècniques exploratòries externes.

L’endoscòpia ginecològica tal com avui l’entenem ha estat possible gràcies a que en els últims anys s’ha produït una important evolució en les tècniques i al fet que els equips s’han sofisticat i miniaturitzat.

Quan és necessari realitzar alguna actuació quirúrgica els moderns fàrmacs anestèsics han tingut també gran importància en aquest desenvolupament. Són molt eficaços i d’acció breu i els seus efectes secundaris s’han reduït, de manera que poden emprar-se eficaçment en assistència ambulatòria. Això ha conduït, entre altres avanços, a l’aparició de la denominada cirurgia mínimament invasiva, que rep aquest nom perquè empra moltes petites incisions que es realitzen de forma ambulatòria.

La cirurgia ginecològica ambulatòria és una disciplina moderna que reuneix els avanços de l’endoscòpia ginecològica i de la cirurgia mínimament invasiva i que permet realitzar una sèrie d’intervencions quirúrgiques sense necessitat d’ingrés. La recuperació és ràpida, la qual cosa permet a les pacients tornar immediatament a la seva activitat quotidiana.

S’empra anestèsia local, regional o bé sedació (anestèsia general superficial i de curta durada) i té lloc en un quiròfan completament equipat, per a major seguretat.

La cirurgia ginecològica ambulatòria empra moderns aparells òptics, com l’histeroscopi, que s’introdueix a través del coll de l’úter, o el laparoscopi, mitjançant una incisió mínima en el melic.

La histeroscòpia diagnòstica
Es tracta d’un procediment incruent, que permet obtenir la visió directa de l’interior de la cavitat uterina o matriu. Per a això s’introdueix un petit telescopi anomenat histeroscopi, el gruix del qual és de només 4 mil·límetres, a través del coll uterí.

No és necessari practicar punts o sutures ni incisions en la pell, perquè s’empra l’orifici natural del coll de l’úter. La intervenció es realitza habitualment sense necessitat d’anestèsia, si bé en ocasions es realitza amb anestèsia local. Sol durar entre 20 i 30 minuts i es realitza de forma ambulatòria.

Histeroscòpia quirúrgica
En aquells casos en els quals ha d’extirpar-se un pòlip endometrial per exemple, la histeroscòpia quirúrgica permet la seva extracció mitjançant una intervenció molt simple tècnicament, que es realitza freqüentment amb anestèsia local o regional.

Per a això s’empra un histeroscopi quirúrgic que permet introduir els instruments necessaris per realitzar actuacions operatòries resolutives sobre aquest i altres problemes endometrials o uterins (miomes).

La laparoscòpia és una tècnica de cirurgia mínimament invasiva que permet accedir a l’interior de la cavitat abdominal sense la necessitat de realitzar una intervenció a cel obert.

Aquest procediment es realitza sota sedació anestèsica i la recuperació és ràpida, ja que tan sols es precisen entre 2 i 3 hores per rebre l’alta. És molt útil ja que permet la visualització dels òrgans genitals interns com l’úter, els ovaris i les trompes de Fal·lopi, amb el que és possible arribar a un diagnòstic en casos de dolor crònic pèlvic o d’esterilitat conjugal, entre d’altres.

La recuperació és millor i més ràpida que en la cirurgia clàssica, ja que les intervencions són molt breus i l’ingrés en el centre mèdic és de molt curta durada, de manera que la possibilitat d’infeccions postoperatòries és menor que en la cirurgia convencional.

D’altra banda, es generen menys despeses i pot realitzar-se en unitats quirúrgiques petites, per la qual cosa el cost dels procediments és menor que si aquests tenen lloc en hospitals o en clíniques grans.

Cal destacar que les tècniques quirúrgiques que s’empren són modernes i acurades, i que els procediments anestèsics permeten una ràpida recuperació i tenen molt pocs efectes secundaris.

Mitjançant endoscòpia ginecològica és possible conèixer sense intervencions quirúrgiques l’origen d’hemorràgies vaginals o alteracions anatòmiques. Podem destriar entre:

  • Alteracions de l’endometri (atròfies o hiperplàsies).
  • Pòlips endometrials.
  • Adherències de l’endometri.
  • Envans uterins o malformacions d’úter.
  • Miomes (tumoracions benignes).

La cirurgia endoscòpica ginecològica permet operar sense ingrés:

  • Endometriosi.
  • Tumors d’ovari.
  • És el mètode més ràpid per realitzar una lligadura de trompes.
  • S’utilitza molt eficaçment per al diagnòstic de certs casos d’infertilitat.

En l’article es posa en evidència la necessitat dels avenços tecnològics per a l’evolució en el camp de la medicina i de la investigació científica. En aquest cas, la invenció d’aparells minúsculs que permetin operar dins del cos sense necessitat de fer una intervenció a cos obert ha millorat notablement les condicions de les pacients.

La utilització de l’endoscòpia ginecològica amb finalitats diagnòstiques, per part d’especialistes amb experiència en el seu control, garanteix el màxim rendiment i la màxima fiabilitat en la interpretació de les imatges i minimitza, alhora, el risc de possibles complicacions.

Pel que fa a la seva utilització amb finalitats quirúrgiques, ha permès el tractament de patologies ginecològiques d’una manera molt menys agressiva. Aquesta tècnica permet operar una pacient sense que aquesta hagi de modificar substancialment la seva activitat laboral o social, i mantenir-ne l’eficàcia.

En conclusió, l’endoscòpia ginecològica és una de les tècniques de cirurgia més innovadores, eficaces i mínimament invasives que s’utilitza tant amb finalitats diagnòstiques com per al tractament de trastorns ginecològics.

Tens un dubte que no pot esperar? Pregunta als nostres experts.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

Obrir xat
Reservar una cita a Eugin
Hola!
Vols agendar una visita a Eugin?